Điều khoản sử dụng

 


Chào mừng Quý vị đến với website diaocdatviet.com.vn

Điều khoản sử dụng này được hiểu như là sự đồng thuận giữa diaocdatviet.com.vn và người sử dụng website này bao gồm bất kỳ một cá nhân, chủ thể, pháp nhân, đơn vị hoặc tổ chức nào trong và ngoài nước được gọi chung là “ Quý vị hoặc Người sử dụng “ và là cơ sở Pháp lý như một hợp đồng giữa các bên liên quan.

Quý vị vui lòng liên lạc với chúng tôi qua email: webmaster@diaocdatviet.com.vn hoặc truy cập vào website diaocdatviet.com.vn để nhận được sự phúc đáp trong trường hợp cần biết thêm những thông tin đặc biệt khác.

 
 


Website diaocdatviet.com.vn là một trang web được thiết kế chuyên về lĩnh vực trực tuyến địa ốc, bao gồm tất cả những dịch vụ có liên quan như đăng thông tin mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê địa ốc ( nhà, đất, căn hộ, văn phòng, xưởng, kho bãi, khu công nghiệp, sản phẩm khác v.v ) do Quý vị tự đăng nhập thông tin lên trang web của chúng tôi, hoặc tìm kiếm đối tác với tất cả Khách hàng đang sử dụng dịch vụ của diaocdatviet.com.vn, bao gồm nhiều lĩnh vực có liên quan như tìm kiếm nhanh, tư vấn, môi giới, thẩm định, thiết kế, xây dựng, dịch vụ Pháp lý, tìm kiếm Đối tác đầu tư, hỗ trợ Tài chính, Ngân hàng. diaocdatviet.com.vn được thiết kế và đăng nhập các thông tin mới nhất về địa ốc bao gồm những bài phân tích, bình luận về quy hoạch, dự án, thông tin về các nhà đầu tư trong và ngoài nước, dự báo trong tương lai gần và xa, mục tiêu và chiến lược phát triển thị trường từ những nguồn thông tin đáng tin cậy.

diaocdatviet.com.vn được thiết kế với các siêu liên kết tạo tiện ích tối ưu cho Người sử dụng bao gồm các phần mềm ứng dụng, âm thanh, tiếng động, hình ảnh động, video, các sản phẩm nghệ thuật điện tử, các ứng dụng đa dạng có liên quan khác được cấu trúc và hệ thống một cách logic, rõ ràng và dễ sử dụng giúp Người sử dụng có thể dễ dàng truy cập, tìm kiếm, download một cách hiệu quả và nhanh nhất. Ngoài ra Quý vị có thể tự mình thay đổi, thêm vào hoặc hủy bỏ các nội dung đã đăng trên website của chúng tôi mà không gặp bất kỳ một trở ngại nào.

 
 
Điều khoản 1: Quyền hạn và trách nhiệm của người sử dụng


Điều khoản này được áp dụng cho tất cả mọi Người sử dụng/truy cập website diaocdatviet.com.vn trong và ngoài nước và được bảo vệ bởi Luật pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

1.1. Quý vị tự trang bị cho mình máy vi tính, các thiết bị có liên quan như modem, đường truyền và phần mềm hợp pháp để tự kết nối Internet và truy cập vào website diaocdatviet.com.vn đồng thời có trách nhiệm trả mọi khoản chi phí truy cập Internet, phí điện thoại hoặc các khoản phí khác ( nếu có ) trong quá trình kết nối Internet và truy cập tới website diaocdatviet.com.vn 

1.2. Việc truy cập và sử dụng website diaocdatviet.com.vn phải tuân thủ những điều luật, những quy định hợp pháp, với mục đích tìm kiếm, tra cứu, đăng nhập thông tin, tìm hiểu và sử dụng những dịch vụ khác của diaocdatviet.com.vn và của các đối tác khác, được hướng dẫn cụ thể trong quá trình truy cập. Quý vị tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng phần cứng, phần mềm, sự kết nối của mình để truy cập hợp pháp vào website diaocdatviet.com.vn

1.3. Quý vị cam kết

- Không sử dụng bất kỳ hình thức nào làm ảnh hưởng đến sự ổn định và tốc độ của đường truyền đã được ký kết giữa nhà cung cấp dịch vụ ( ISP ) và diaocdatviet.com.vn

- Không gửi những thông tin mang tính bất hợp pháp như đe dọa, tống tiền, bôi nhọ hình ảnh, tranh ảnh phi văn hóa, những thông tin sai lệch, vu khống làm ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của diaocdatviet.com.vn.

- Ngăn chặn những hành vi xấu khi phát hiện ra (những) người sử dụng khác đang lạm dụng để đăng tải và/hoặc truyền bá những thông tin xấu nhằm phương hại đến diaocdatviet.com.vn.

- Không được phép sử dụng bất kỳ một công cụ hoặc phần mềm hỗ trợ nào để sao chép, thay đổi hoặc xóa nội dung, thông tin, phá vỡ hệ thống bất kỳ của website hoặc các phương tiện khác của website diaocdatviet.com.vn trừ khi nội dung đó thuộc quyền sở hữu hơp pháp của chính Quý vị khi đã đăng nhập lên website.

- Cản trở hoặc đe dọa người khác truy cập vào website diaocdatviet.com.vn.

- Không tự động thâm nhập vào hệ thống để tải cấu trúc hoặc sửa đổi chương trình, nội dung, thông tin v,v bất kỳ hình thức nào gây ảnh hưởng đến website diaocdatviet.com.vn trừ những sửa đổi nội dung hợp pháp của chính bản thân người đăng tin.

- Không gửi hoặc đính kèm bất kỳ nội dung thông tin hoặc file đính kèm nào có chứa virus hoặc bất kỳ sản phẩm, phần mềm nào gây hại cho diaocdatviet.com.vn

- Không gửi hoặc đính kèm bất kỳ các phần mềm, hình ảnh, nội dung hoặc các tài liệu nào có liên quan đến người/đơn vị khác gây ảnh hưởng ít nhiều đến uy tín và hình ảnh của họ, không xâm phạm đến quyền riêng tư, hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền, thương hiệu, tên thương mại của Chủ sở hữu khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của họ.

- Không nặc danh hoặc mạo danh để đại diện cho bất kỳ một Cá nhân, Chủ thể, Tổ chức, Đơn vị nào để đăng tải hoặc cung cấp những thông tin trên website diaocdatviet.com.vn khi Quý vị chưa được uỷ quyền chính thức từ ( những ) người có thẩm quyền liên quan.

 
 
Điều khoản 2: Nội dung đăng thông tin của người sử dụng


- Quý vị có thể đăng nhập để gửi, hoặc phân tán trên website diaocdatviet.com.vn phần nội dung, không phụ thuộc vào bất kỳ Quyền Sở hữu trí tuệ nào, hoặc những nội dung có sự ủy quyền cụ thể của người giữ Quyền Sở hữu trí tuệ về việc đăng tin hoặc phân tán trên Internet và trên website diaocdatviet.com.vn mà không bị hạn chế.

- Quý vị cũng không được mượn tên của bất kỳ Cá thể, Chủ thể, Tổ chức hoặc Đơn vị nào để đăng thông tin lên khi chưa có sự đồng ý hoặc ủy quyền của người Chủ sở hữu đó.

- Quý vị cam đoan rằng những nội dung đưa lên website của diaocdatviet.com.vn đã được Chủ sở hữu của nội dung đó đã chấp nhận hoặc ủy quyền và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng bản quyền, tác quyền hoặc lợi ích của họ. Các khoản chi phí hoặc thù lao có liên quan đến việc mua lại thông tin, hình ảnh, bản quyền hoặc bất kỳ một sản phẩm nào sẽ được Quý vị trả trực tiếp cho người Chủ sỡ hữu đó và diaocdatviet.com.vn hoàn toàn không có trách nhiệm về việc này.

- Quý vị cam kết cho phép diaocdatviet.com.vn và tất cả mọi người đang sử dụng website của chúng tôi được sử dụng, tra cứu, lưu trữ, liên hệ từ những thông tin, nội dung, logo, hình ảnh đã được đăng nhập nhằm mục đích quảng bá sản phẩm của các bên liên quan mà không có bất cứ một ảnh hưởng hoặc khiếu nại nào.

 
 
Điều khoản 3: Quyền sở hữu trí tuệ


- Tất cả các nội dung nếu được phép lưu trữ hoặc sao chép nào cũng phải được chuyển hóa ở dạng không thể biến đổi được tất cả các thông tin được chứa trong nội dung đó, bao gồm cả Quyền Sở hữu trí tuệ, tên thương hiệu, logo và các nguồn thông tin của website diaocdatviet.com.vn và địa chỉ mạng. Quý vị xác nhận rằng, diaocdatviet.com.vn, các thành viên, cộng sự, hoặc những người sử dụng vẫn là những người Chủ sở hữu của nội dung và Quý vị sẽ không có bất kỳ Quyền sở hữu trí tuệ nào qua việc tải xuống, lưu trữ hoặc in nội dung từ website diaocdatviet.com.vn. Quý vị cũng cam kết rằng không sao chép, thay đổi, công bố, phân tán, chuyển giao, hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào của diaocdatviet.com.vn nhằm mục đích thương mại hoặc các mục đích khác khi chưa có sự cho phép của chúng tôi.

- diaocdatviet.com.vn được phép truy cập, chọn lựa, hợp tác, trình bày, sắp xếp hoặc thiết kế lại những nội dung đã được đăng nhập bao gồm những nội dung được bảo vệ bản quyền, tên thương mại, Quyền sở hữu trí tuệ và các Quyền sở hữu khác. Quý vị cũng xác nhận rằng các Quyền sở hữu trí tuệ đó là hợp lệ và được bảo vệ theo Luật bản quyền và các Luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam hiện nay.

 
 
Điều khoản 4: Các Vùng tương tác


- Quý vị thừa nhận, website diaocdatviet.com.vn có thể chứa các vùng tương tác khác nhau. Những vùng tương tác này cho phép phản hồi tới website diaocdatviet.com.vn và tương tác thời gian thực giữa những người sử dụng. Quý vị cũng hiểu rằng, website diaocdatviet.com.vn không kiểm soát các thông báo, thông tin hoặc các tập tin được phân phối tới các vùng tương tác như vậy và rằng, website diaocdatviet.com.vn có thể cho Quý vị và những người sử dụng khác có khả năng tạo và quản lý một vùng tương tác.

- Tuy nhiên, website diaocdatviet.com.vn, toàn thể Công ty và các đối tác tương ứng không chịu trách nhiệm về nội dung trong vùng tương tác bất kỳ. Việc sử dụng và quản lý một vùng tương tác của Quý vị sẽ bị chi phối bởi Điều khoản Thoả thuận này và các quy tắc bổ sung bất kỳ, hoặc bởi các thủ tục hoạt động của vùng tương tác bất kỳ do Quý vị hay người sử dụng khác thiết lập. Quý vị công nhận rằng, website diaocdatviet.com.vn không thể và không có ý định sàng lọc các thông tin trước. Ngoài ra, vì website diaocdatviet.com.vn khuyến khích liên lạc mở và không thiên vị trong các vùng tương tác nên website diaocdatviet.com.vn không thể xác định trước mức độ chính xác hoặc sự phù hợp đối với Điều khoản Thoả thuận này về nội dung bất kỳ được chuyển đi trong vùng tương tác.

- Website diaocdatviet.com.vn không chịu trách nhiệm với việc sàng lọc, lập chính sách, hiệu chỉnh, duyệt hoặc giám sát nội dung bất kỳ trong một vùng tương tác. Mặc dù vậy, Quý vị cũng đồng ý rằng website diaocdatviet.com.vn có quyền giám sát mọi vùng tương tác, đôi lúc để lộ thông tin nào đó nếu cần thiết theo yêu cầu luật pháp, hoặc yêu cầu khác của chính phủ đối với hoạt động của vùng tương tác, hoặc để tự bảo vệ mình hay những người sử dụng khác. Nếu được thông báo nội dung dẫn ra không phù hợp với bản Thỏa thuận này, website diaocdatviet.com.vn có thể thận trọng điều tra và xác định để loại bỏ, hoặc yêu cầu người sử dụng bỏ nội dung đó. Website diaocdatviet.com.vn giữ quyền cấm các hành động, truyền đạt tin tức hoặc nội dung trong phạm vi vùng tương tác, hoặc soạn thảo, từ chối gửi, hoặc loại bỏ nội dung bất kỳ, toàn thể hay từng phần mà với đặc quyền của mình, chúng tôi cho rằng

(1) Vi phạm các điều khoản tiêu chuẩn lúc đó của bản Thỏa thuận này hoặc chuẩn bất kỳ khác nằm trong chính sách của diaocdatviet.com.vn vẫn còn hiệu lực vào lúc đó,

(2) Bất lợi với các quyền của mọi người sử dụng, của website diaocdatviet.com.vn hoặc các nhóm thứ ba khác,

(3) Vi phạm luật hiện hành hoặc

(4) Những điều không hay khác.

 
 
Điều khoản 5: Các liên kết


- Quý vị hiểu rằng trừ phần nội dung, các sản phẩm và dịch vụ có trên website diaocdatviet.com.vn, Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ của các sites khác trên Internet được kết nối tới hoặc liên kết từ website diaocdatviet.com.vn. Tất cả nội dung, hàng hóa và các dịch vụ đó đều có thể truy cập được trên Internet bởi bên thứ ba độc lập và không phải là một phần của website diaocdatviet.com.vn hoặc được kiểm soát bởi diaocdatviet.com.vn. Website diaocdatviet.com.vn không xác nhận và cũng không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính đầy đủ, tính hữu dụng, chất lượng và tính sẵn sàng của mọi nội dung, hàng hóa hay các dịch vụ có trên các site được kết nối tới hoặc từ website diaocdatviet.com.vn mà đó là trách nhiệm duy nhất của bên thứ ba độc lập đó, và do vậy việc sử dụng của Quý vị là sự mạo hiểm riêng của Quý vị.

- Website diaocdatviet.com.vn, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, hoặc các giám đốc, nhân viên, người làm công và các đại lý tương ứng không chịu trách nhiệm pháp lý, trực tiếp hay gián tiếp, với mọi mất mát hay thiệt hại gây ra bởi hoặc bị cho là gây ra bởi việc sử dụng hoặc sự tin cậy của Quý vị vào mọi nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ có trên site bất kỳ được kết nối đến hoặc từ website diaocdatviet.com.vn, hoặc do Quý vị không thể truy cập lên Internet hay site bất kỳ kết nối đến hoặc từ website diaocdatviet.com.vn.

 
 
Điều khoản 6: Điều khoản pháp lý và miễn trách nhiệm của diaocdatviet.com.vn


- diaocdatviet.com.vn không chịu trách nhiệm bất cứ nội dung và hình ảnh nào từ việc đăng nhập của Quý vị trên website diaocdatviet.com.vn bao gồm cả tính xác thực, tính logic và nguồn gốc của nó, cũng như hiệu quả về các sản phẩm, dịch vụ mang tính thương mại của một Cá nhân, Pháp nhân, Đơn vị hay Tổ chức nào đó ( gọi tắt là “bên thứ ba” ) được kết nối đến website của chúng tôi.

- diaocdatviet.com.vn không chịu trách nhiệm về tính Pháp lý, bản quyền, sở hữu, của bên thứ ba kết nối tới website diaocdatviet.com.vn. Điều này có nghĩa là Quý vị sẽ tự quyết định về việc sử dụng các nội dung, hình ảnh, sản phẩm, dịch vụ, quảng cáo, các liên kết … từ bên thứ ba qua kết nối tới website của chúng tôi và không có quyền khiếu nại với diaocdatviet.com.vn. Thay vào đó bên thứ ba sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả những nội dung, hình ảnh, tính trung thực, chính xác từ tất cả các sản phẩm và dịch vụ của họ trên website của chúng tôi. Mọi thiệt hại xãy ra ( nếu có ) sẽ do Quý vị tự chịu lấy hoặc tự giải quyết với bên thứ ba.

- diaocdatviet.com.vn hoan nghênh tất cả Quý vị đóng góp ý kiến cho website của chúng tôi ngày càng được hoàn thiện, tiện ích và ưu việt hơn. Tuy nhiên mọi quyết định có sử dụng dịch vụ của chúng tôi hay không thuộc về Quý vị, do vậy mọi phản đối hoặc khiếu nại của Quý vị về hiệu quả Kinh tế, uy tín, quảng bá, hoặc hiệu quả khác v.v khi đăng thông tin trên website của chúng tôi sẽ hoàn toàn được miễn trách nhiệm.

- diaocdatviet.com.vn không chịu trách nhiệm về những sự cố xãy ra do lỗi về phần cứng, phần mềm, hệ thống, sự nhiễm virus từ thiết bị của Quý vị dẫn đến việc không truy cập đến website của chúng tôi được hoặc lỗi do nhà cung cấp dịch vụ ( ISP ), sự ổn định và tốc độ của đường truyền v.v …

- diaocdatviet.com.vn không chịu trách nhiệm Pháp lý về mọi thiệt hại ngẫu nhiên, hoặc khách quan từ việc Quý vị truy cập/sử dụng theo các điều khoản trong văn bản này. Mọi thiệt hại khách quan từ việc website của chúng tôi bị tin tặc tấn công, sự phá hoại của các phần tử xấu, trộm cắp, sự cố về kỹ thuật, đường truyền, tín hiệu, sự gián đoạn trong quá trình truy cập/sử dụng v.v …sẽ được niễn trách nhiệm.

- diaocdatviet.com.vn hoàn toàn có quyền biên tập lại về ngữ pháp/văn phạm, lỗi chính tả, cách sắp xếp trình bày cho hiệu quả, thẩm mỹ và hài hòa với thiết kế tổng thề mà không cần phải thông báo với Người sử dụng/Người đăng tin biết. Tương tự, diaocdatviet.com.vn cũng hoàn toàn có quyền thay đổi cấu trúc, nội dung, hệ thống, nâng cấp phiên bản mới v.v… cho riêng website của mình mà không cần phải thông báo đến Quý vị.

- diaocdatviet.com.vn không chịu trách nhiệm Pháp lý với Người sử dụng do mọi hành vi của một hoặc nhiều đối tượng nào đó làm phương hại đến website của mình như vu khống, nói xấu, đe dọa, mạo danh, phá hoại, tin tặc v.v…

- Quý vị có thể chấm dứt sử dụng website của chúng tôi bất kỳ lúc nào khi tất cả những thỏa thuận của điều khoản sử dụng này vượt quá giới hạn của Quý vị theo cách suy nghĩ riêng của từng Người sử dụng. 

 
 
Điều khoản 7: Điều khoản quy định về phí dịch vụ và bồi thường thiệt hại.


- diaocdatviet.com.vn sẽ miễn phí hoàn toàn việc đăng thông tin của Quý vị trong thời gian đầu ra mắt. Tuy nhiên thời gian cụ thể để quyết định cho việc này sẽ được công bố hoặc không tùy thuộc vào sự hợp tác hiệu quả của cả hai phía chúng ta.

- diaocdatviet.com.vn sẽ đưa ra biểu phí quảng cáo, đánh bóng thương hiệu, PR, hình ảnh, logo, sản phẩm. dịch vụ của Quý vị với một chi phí hiệu quả nhất để Quý vị có thể an tâm về hoạt động Kinh doanh của mình.

- Quý vị hiểu và đồng ý miễn mọi trách nhiệm Pháp lý với diaocdatviet.com.vn trong mọi trường hợp, nghĩa là Quý vị miễn đòi hỏi về thiệt hại, phí tổn, kể cả chi phí thuê Luật sư, chi phí thẩm định, theo dõi, chi tiêu hằng ngày hoặc đi lại ( nếu có ) phát sinh từ việc vi phạm thỏa thuận trong điều khoản sử dụng này hoặc từ một chính sách nào khác. 

 
 
Điều khoản 8: Điều khoản tổng hợp


- Quý vị hoàn toàn đồng ý với diaocdatviet.com.vn về tất cả những điều khoản thỏa thuận được nêu trong văn bản này. diaocdatviet.com.vn sẽ tiềp tục nâng cấp phiên bản mới trong những khoảng thời gian thích hợp nhất, trong đó có thể có cả việc điều chỉnh nội dung của điều khoản thỏa thuận này. Chúng tôi sẽ thông báo trên website của mình việc nâng cấp phiên bản hoặc điều chỉnh nội dung của điều khoản thỏa thuận trên trang chủ của diaocdatviet.com.vn ở vị trí tốt nhất trong website.

- Phiên bản mới hoặc điều khoản thỏa thuận mới mặc nhiên sẽ thay thế cho nội dung được công bố trước đó và những nội dung cũ sẽ không còn giá trị nữa. Nếu Quý vị không chấp nhận việc nâng cấp phiên bản và/hoặc thay đổi/điều chỉnh nội dung trong điều khoản thỏa thuận thì Quý vị có quyền chấm dứt truy cập/sử dụng website của chúng tôi và diaocdatviet.com.vn hoàn toàn miễn mọi trách nhiệm Pháp lý về vấn đề này. 

- Điều khoản thỏa thuận này đã được Quý vị đọc kỹ và hiểu rõ rằng Quý vị hoàn toàn đồng ý với diaocdatviet.com.vn về tất cả nội dung được soạn thảo trong văn bản này và việc thực hiện chặt chẽ mọi điều khoản của điều khoản thỏa thuận này không được xem như là sự tránh né trách nhiệm hoặc sự khước từ quyền lợi của Quý vị.

- Điều khoản thỏa thuận này được áp dụng cho từng Người sử dụng riêng biệt và không thể thay thế Người sử dụng khác cho việc áp dụng điều khoản này. Tất cả Người sử dụng trong và Ngoài nước có đủ Trí lực bình thường, có thể kiểm soát và điều khiển được tinh thần và hành vi của mình đều được diaocdatviet.com.vn chào đón nồng nhiệt là Người sử dụng của diaocdatviet.com.vn.

- Điều khoản thỏa thuận này được thực thi dưới sự kiểm soát của Luật pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Sự bất cập, không thống nhất hoặc chồng chéo của các quy định, văn bản Pháp luật sẽ được Tòa án giải quyết theo trình tự sơ thẩm tại địa phương đó và phúc thẩm tại Tòa án tối cáo ( nếu có ).

- Người sử dụng và bên thứ ba phải chịu hoàn toàn trách nhiệm Pháp lý về tất cả những thông tin, hình ảnh, nội dung, tính trung thực bao gồm cả trong quảng cáo, logo. Đặc biệt bên thứ ba phải chịu trách nhiệm, bồi thường thiệt hại nếu đem lại thiệt hại cho Người sử dụng. Ví dụ như: Quảng cáo thuốc tây không đúng sự thật hoặc thực phẩm không an toàn dẫn đến Khách hàng bị thiệt hại hoặc mất năng lực nào đó hoặc gây tử vong ; hoặc các doanh nghiệp làm dịch vụ tư vấn hoặc xây dựng kém, không chuyên nghiệp gây ảnh hưởng, hậu quả ít nhiều cho Khách hàng của mình ; hoặc dịch vụ mua bán các sản phẩm kém chất lượng dẫn đến việc không an toàn, rò rỉ, cháy nổ v.v….

 
 


diaocdatviet.com.vn xin chân thành cảm ơn Quý vị đã dành thời gian để đọc kỹ điều khoản thỏa thuận này. Chúng tôi rất cảm kích sự quan tâm sâu sắc của Quý vị đến với website của chúng tôi và tin chắc rằng Quý vị sẽ là những đối tác lâu dài, quan trọng và mang lại hiệu quả cao nhất cho cả hai phía chúng ta.
Kính chúc Quý vị sức khỏe dồi dào, hạnh phúc, và thành đạt ở đỉnh cao nhất.

 
 
Thành viên

TÌM KIẾM BẤT ĐỘNG SẢN


Hỗ trợ trực tuyến
LiveZilla Live Help
Đăng ký nhận tin
Dự án mới

Smart SMS

Thành viên đăng nhập
E-mail:

Mật khẩu:
   
Click vào đây để Đăng ký thành viên
Thống kê
Lượt truy cập: 2.846.514
Hôm nay: 102
Đang online: 39
Hỗ trợ tực tuyến